Badanie morfologiczne krwi Morfologia (z angielskiego complete blood count, w skrócie CBC) to najbardziej podstawowe badanie krwi, wykonywane w celach diagnostycznych oraz profilaktycznych. Morfologia polega na ilościowej oraz jakościowej ocenie występujących w krwi elementów morfotycznych. Czym są elementy morfotyczne? Elementy morfotyczne to upostaciowione i podstawowe…