Zaburzenia psychiczne – czym są? Zaburzenia, czy też choroby psychiczne to ogół zaburzeń czynności psychicznych oraz ludzkiego zachowania, będący zwykle źródłem dużego cierpienia oraz utrudnień w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Zaburzenia psychiczne stanowią przedmiot zainteresowania psychiatrii klinicznej, a konkretnie takich jej działów jak: diagnostyka, leczenie, profilaktyka,…