Morfologia – metoda na diagnostykę chorób

Badanie morfologiczne krwi

Morfologia krwi jest najpopularniejszym spośród wszystkich badań krwi, na które kierowani są pacjenci w celu zdiagnozowania różnego rodzaju chorób. Do najpopularniejszych wskazań do wykonania badania zaliczyć można:
– podejrzenie schorzeń takich jak niedokrwistość, nadkrwistość lub krwotok wewnętrzny,
– diagnostykę pozostałych chorób krwi,
– podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej,
– podejrzenie pojawienia się skazy krwotocznej,
– podejrzenie wystąpienia stanu zapalnego.
Badanie morfologiczne pomaga nie tylko w zdiagnozowaniu wielu schorzeń i chorób, jak i może umożliwić skuteczne ich leczenie

Na czym polega morfologia krwi?

Morfologia polega na jakościowej oraz ilościowej ocenie znajdujących się w naszej krwi elementów morfotycznych. Do elementów tych zaliczają się:
– erytrocyty, czyli czerwone krwinki – wyspecjalizowane komórki o ograniczonym metabolizmie,
– leukocyty, czyli białe krwinki – żywe komórki, które podzielić można na krwinki obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) oraz zasadochłonne (bazofile),
– trombocyty, inaczej płytki krwi czy krwinki płytkowe – małe fragmenty cytoplazmy oderwane od wielkich komórek szpiku nazywanych megakariocytami.
W celu wykonania badania morfologicznego konieczne jest albo pobranie 5ml krwi żylnej z dodatkiem EDTA poprzez nakłucie żyły (najczęściej w zgięciu łokciowym), albo poprzez płytkie nakłucie skóry i pobranie krwi do rurki kapilarnej.
Oceny ilościowej poszczególnych elementów dokonać można w sposób zautomatyzowany (przy pomocy automatu) bądź też ręcznie, pod mikroskopem (jest to tak zwany rozmaz). Analizowany jest szereg wskaźników, do których zaliczają się:
RBC – wskaźnik, który oznacza liczbę czerwonych krwinek
MCV – wskaźnik, który oznacza średnią objętość krwinki czerwonej
MCH – wskaźnik, który oznacza średnią wagę hemoglobiny w krwince
MCHC – wskaźnik, który oznacza średnie stężenie hemoglobiny w krwince
HGB – wskaźnik, który oznacza stężenie hemoglobiny
HCT – wskaźnik, który oznacza hematokryt, czyli stosunek objętości krwinek (części stałej krwi) do osocza (części płynnej krwi)
RET – wskaźnik, który oznacza liczbę retykulocytów.
Normy przypisane do poszczególnych wskaźników znaleźć można między innymi w Internecie, jednak należy pamiętać, że nie można analizować ich w oderwaniu od pozostałych elementów procesu diagnostycznego. Wyniki zinterpretowane powinny być przez lekarza-specjalistę, który zna konkretny przypadek i może ewentualnie przepisać konkretne leczenie schorzenia, na które wskazują wyniki.

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.