Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne – czym są?

Zaburzenia, czy też choroby psychiczne to ogół zaburzeń czynności psychicznych oraz ludzkiego zachowania, będący zwykle źródłem dużego cierpienia oraz utrudnień w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Zaburzenia psychiczne stanowią przedmiot zainteresowania psychiatrii klinicznej, a konkretnie takich jej działów jak: diagnostyka, leczenie, profilaktyka, badania etiologii i patogenezy. Choroby psychiczne podzielić można na tradycyjnie na zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia niepsychotyczne.

Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne nazywane są także psychozami. Są to stany chorobowe, w których dochodzi do występowania następujących objawów: urojeń, omamów wzrokowych, słuchowych i innych, zaburzeń świadomości, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju połączonych z utrudnieniami w myśleniu i wykonywaniu aktywności złożonych. Psychozy definiowane są w psychiatrii jako stany, w których dochodzi do silnych zakłóceń w percepcji i postrzeganiu rzeczywistości. Osoba, u której występują zaburzenia psychotyczne są przekonane o realności swoich przeżyć i wydaje jej się, że funkcjonuje w normalny, nieodbiegający od innych sposób. W psychozach występuje całkowity brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów. Psychozy podzielić można pod względem świadomości (na psychozy z zaburzoną świadomością oraz psychozy z zachowaną świadomością) oraz pod względem jakości (psychozy dotyczące zaburzeń spostrzegania, psychozy dotyczące zaburzeń myślenia, psychozy o wątpliwej klasyfikacji).

Zaburzenia niepsychotyczne

Zaburzenia niepsychotyczne obejmują nerwice oraz inne zaburzenia typu nerwicowego (np. reakcje adaptacyjne), część zaburzeń psychosomatycznych, niepełnosprawność intelektualna, większość zespołów organicznych, zaburzenia osobowości, uzależnienia od alkoholu i innych szkodliwych substancji oraz niektóre dewiacje seksualne.

Podział zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10

Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) wyróżnia się następujące kategorie zaburzeń psychicznych: zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi; zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych; schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; zaburzenia nastroju (afektywne); zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną; zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi; zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych; upośledzenia umysłowe; zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego); zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym; zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO).

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.