Czym jest medycyna?

Medycyna – czyli co?

Medycyna pochodzi od łacińskiego słowa medicina oznaczającego nic innego, jak sztukę lekarską. Jest to nauka z gatunku empirycznych, czyli opierających się na doświadczeniu. Nauka ta obejmuje całość ludzkiej wiedzy dotyczącej zdrowia człowieka oraz chorób, na które jest on narażony, a także o wszelkich sposobach ich zapobiegania (profilaktyce) oraz leczenia. Wyróżnić można także medycynę weterynaryjną, rozszerzającą obszar zainteresowania badaczy także na zdrowie zwierząt oraz wszelkie kwestie z nim związane. Prekursorem medycyny starożytnej był Hipokrates (grecki lekarz, urodzony około 460 r p. n.e na wyspie Kos, który nazywany jest po dziś dzień “ojcem medycyny”) zaś medycyny nowożytnej Paracelsus (lekarz i przyrodnik urodzony w 1493 w Szwajcarii). Współcześnie wprowadza się w medycynie wyłącznie takie zasady, które oparte są na faktach i potwierdzone na podstawie badań empirycznych. Według wykorzystywanej w Polsce klasyfikacji nauk medycynę zalicza się do trzech dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk medycznych. Pozostałe dwie to dyscypliny to stomatologia oraz biologia medyczna.

Nauki podstawowe w medycynie

Do podstawowych nauk związanych z medycyną zaliczyć można: anatomię, biochemię, biofizykę, biologię medyczną, embriologię, fizjologię, histologię oraz immunologię.

Dziedziny wyróżniane w medycynie, czyli specjalizacje medyczne

Poszczególne specjalizacje medyczne to kolejno: Alergologia, Andrologia i Urologia, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Balneologia, Bariatria, Chirurgia (dziecięca, klatki piersiowej, naczyniowa, ogólna, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, stomatologiczna, szczękowo-twarzowa, układu nerwowego, urazowa, związana z przeszczepami narządów), Choroby Zakaźne, Dermatologia i Wenerologia, Diabetologia, Endokrynologia, Epidemiologia, Farmakologia, Gastroenterologia, Ginekologia i Położnictwo, Hematologia, Hipertensjologia, Interna, Kardiologia, Kontraktologia, Neonantologia i Pediatria, Neurologia, Okulistyka, Onkologia, Otorynolaryngologia, Patologia, Psychiatria, Pulmonologia, Radiologia, Rehabilitacja, Reumatologia, Seksuologia, Stomatologia (pedodoncja, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, endodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna) oraz Zdrowie publiczne. Bardzo dużą popularnością cieszą się także studia medyczne, zarówno w Polsce, jak i innych krajach świata. Osoby pragnące zostać w przyszłości lekarzem nie zniechęca nawet fakt, że są to studia bardzo czasochłonne i wymagające.

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.