Zaburzenia depresyjne Zaburzenia depresyjne, zwane też po prostu depresją to grupa zaburzeń psychicznych, czyli stanów będących zwykle efektem cierpienia lub utrudnień w funkcjonowaniu społecznym, stanowiących zainteresowanie psychiatrii klinicznej, w tym takich jej działów, jak diagnostyka, leczenie, profilaktyka, badania etiologii i patogenezy. Depresja jest pojęciem stosowanym…

Badanie morfologiczne krwi Morfologia, czy inaczej badanie morfologiczne to jedno z najczęstszych badań stosowanych w celach profilaktycznych oraz w diagnostyce różnego rodzaju schorzeń, któremu poddawana jest krew. Polega ono na ilościowej oraz jakościowej analizie składników znajdujących się w jej składzie (inaczej elementów morfotycznych, czyli leukocytów,…

Badanie morfologiczne krwi Morfologia (z angielskiego complete blood count, w skrócie CBC) to najbardziej podstawowe badanie krwi, wykonywane w celach diagnostycznych oraz profilaktycznych. Morfologia polega na ilościowej oraz jakościowej ocenie występujących w krwi elementów morfotycznych. Czym są elementy morfotyczne? Elementy morfotyczne to upostaciowione i podstawowe…

Badanie morfologiczne krwi Morfologia krwi jest to podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, które polega na jakościowej oraz ilościowej ocenie elementów morfotycznych, które znajdują się w jej składzie. Do elementów morfotycznych zalicza się: leukocyty, erytrocyty oraz trombocyty. Są to upostaciowione składniki krwi, które w przypadku leukocytów są…