Czym są stany depresyjne?

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia depresyjne, zwane też po prostu depresją to grupa zaburzeń psychicznych, czyli stanów będących zwykle efektem cierpienia lub utrudnień w funkcjonowaniu społecznym, stanowiących zainteresowanie psychiatrii klinicznej, w tym takich jej działów, jak diagnostyka, leczenie, profilaktyka, badania etiologii i patogenezy.
Depresja jest pojęciem stosowanym w terminologii psychiatrycznej, które stosowane jest w odniesieniu do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Do podstawowych objawów depresji zaliczyć można obniżenie nastroju (smutek i przygnębienie, niska samoocena, utrata wiary w siebie i własne możliwości, pesymizm, poczucie winy, często także brak chęci do życia oraz myśli samobójcze), anhedonię (czyli niezdolność do przeżywania przyjemności), spowolnienie psychoruchowe (czyli obniżenie napędu psychoruchowego, obejmującego spowolnienie myślenia oraz zmniejszenie ruchliwości chorego), zmniejszenie apetytu (lub w niektórych, aczkolwiek rzadkich przypadkach jego zwiększenie) oraz zaburzenie rytmu dobowego (czyli zaburzenia takie jak bezsenność lub nadmierna senność).

Depresja czy zwykły smutek?

Zaburzenia depresyjne są dosyć często mylnie utożsamiane ze zwykłym smutkiem, są to jednak dwa zupełnie odmienne stany. Smutek jest zwykle krótkotrwały i trwa od kilku do kilkunastu godzin, podczas gdy obniżenie nastroju o podłożu chorobowym utrzymywać się może przez całe tygodnie czy miesiące. Depresji towarzyszą zazwyczaj inne objawy, które nie występują w przypadku zwykłego smutku. W przypadku smutku możliwe jest poprawienie nastroju osobie, która go odczuwa, zaś w przypadku osoby cierpiącej na depresje jest to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, a często prowadzi nawet do pogorszenia jej stanu, bowiem czuje się nie tylko niezrozumiana, ale nie traktowana poważnie. Obniżenie nastroju podczas epizodu depresyjnego może być bardzo głębokie i nieporównywalne ze zwykłym smutkiem, któremu nie towarzyszą odczucia takie tak brak chęci do życia, myśli rezygnacyjne czy wręcz myśli samobójcze. Smutek występuję zwykle w następstwie przykrych wydarzeń, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozstanie, depresja nie musi być związana z czynnikami zewnętrznymi. Przygnębienie nasila się w epizodzie depresyjnym na skale nieporównywalnie większą niż w przypadku smutku. Smutek nie wpływa na normalne funkcjonowanie, podczas gdy epizod depresyjny może je w znacznym stopniu utrudniać. Stany depresyjne nie mogą być bagatelizowane i koniecznie trzeba je leczyć pod opieką specjalistów.

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.