Krew – badanie morfologiczne

Badanie morfologiczne krwi

Morfologia krwi jest to podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, które polega na jakościowej oraz ilościowej ocenie elementów morfotycznych, które znajdują się w jej składzie. Do elementów morfotycznych zalicza się: leukocyty, erytrocyty oraz trombocyty. Są to upostaciowione składniki krwi, które w przypadku leukocytów są żywymi komórkami, erytrocytów – wyspecjalizowanymi komórkami o ograniczonym metabolizmie, zaś w przypadku trombocytów – fragmentami komórek. Składniki te wytwarzane są w układzie krwionośnym, obejmującym szpik kostny czerwony, węzły chłonne, śledzionę, migdałki i grasice. Elementy morfotyczne wytwarzane muszą być w organizmie człowieka stale, bowiem długość ich życia wynosi od kilku godzin do kilku lat.

Morfologia krwi – wskazania do wykonania badania

Morfologia jest badaniem wykonywanym bardzo często, wykorzystywanym zarówno w diagnostyce wielu chorób i schorzeń, jak i w celach profilaktycznych. Do najczęstszych przyczyn, dla których pacjenci kierowani są na badanie morfologiczne zaliczyć można między innymi podejrzenie niedokrwistości, nadkrwistości bądź krwotoku wewnętrznego, diagnostykę oraz kontrolę pozostałych chorób krwi, podejrzenie choroby zakaźnej, podejrzenie skazy krwotocznej oraz podejrzenie stanu zapalnego.

W jaki sposób wykonuje się morfologię?

Wykonanie badania morfologicznego polega na pobraniu 5 ml krwi żylnej poprzez nakłucie żyły (zwykle w zgięciu łokciowym) z dodatkiem EDTA bądź też pobranie krwi poprzez dosyć płytkie nakłucie skóry (jest to tak zwana krew włośniczkowa) do rurki kapilarnej.

Wyniki badania morfologicznego

W standardowym badaniu morfologicznym krwi brane są pod uwagę następujące wskaźniki: RBC, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT, HGB oraz HCT. Badanie ilościowe elementów wchodzących w skład układu białkrwinkowego, to jest granulocytów, leukocytów oraz monocytów wykonywane jest zazwyczaj ręcznie pod mikroskopem, albo też za pomocą automatu. Bardzo często pojawiająca się na wynikach badania morfologicznego wartość MID oznacza ilość komórek, które nie mogą być przez automat prawidłowo zidentyfikowane. Do badania morfologicznego krwi nie zalicza się badania poziomu hemoglobiny, jednak ze względu na to, że proces jest zautomatyzowany, parametr ten podawany jest równolegle. Prawidłowe normy poszczególnych wskaźników znaleźć można między innymi w Internecie, jednak należy pamiętać, że zależą one od wielu czynników i nie mogą być analizowane w oderwaniu od innych elementów procesu diagnostycznego.

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.