Badanie morfologiczne krwi Morfologia krwi jest to podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, które polega na jakościowej oraz ilościowej ocenie elementów morfotycznych, które znajdują się w jej składzie. Do elementów morfotycznych zalicza się: leukocyty, erytrocyty oraz trombocyty. Są to upostaciowione składniki krwi, które w przypadku leukocytów są…