Wskaźniki analizowane podczas morfologii

Badanie morfologiczne krwi

Morfologia, czy inaczej badanie morfologiczne to jedno z najczęstszych badań stosowanych w celach profilaktycznych oraz w diagnostyce różnego rodzaju schorzeń, któremu poddawana jest krew. Polega ono na ilościowej oraz jakościowej analizie składników znajdujących się w jej składzie (inaczej elementów morfotycznych, czyli leukocytów, erytrocytów oraz monocytów). Do analizy tej wykorzystywane są wskaźniki, które omówione zostaną w dalszej części artykułu. Morfologia wykonywana jest między innymi wtedy, gdy u pacjenta występuje podejrzenie niedokrwistości, nadkrwistości lub krwotoku wewnętrznego oraz w diagnostyce oraz kontroli innych chorób i schorzeń. Innymi przyczynami kierowania na morfologię może być: podejrzenie stanu zapalnego, podejrzenie choroby zakaźnej, podejrzenie skazy krwotocznej i inne. Badanie wykonywane jest w sposób dwojaki. Zwykle pobierane jest około 5ml krwi żylnej z żyły (najczęściej w zgięciu łokciowym). Inna metoda to pobranie krwi poprzez płytkie nakłucie skóry do rurki kapilarnej. W tym wypadku do czynienia mamy z krwią włośniczkową.

Wskaźnik RDW CVkrew

RDW CVkrew (z angielskiego Red Cell Distribution Width) to jeden z czerwonokrwinkowych wskaźników, które brane są pod uwagę w trakcie analizy wyników badania morfologicznego. Pozwala on na sprawdzenie, jak różnej objętości są poddane badaniu czerwone krwinki. Badanie to jest pomocne między innymi przy klasyfikacji niedokrwistości oraz poszukiwaniu przyczyn jej wystąpienia.
Inne wskaźniki analizowane w trakcie badań morfologicznych to:
RBC – oznaczający liczbę czerwonych krwinek
MCV – oznaczający średnią objętość krwinki czerwonej
MCH – oznaczający średnią wagę hemoglobiny w krwince
MCHC – oznaczający średnie stężenie hemoglobiny w krwince
HGB – oznaczający stężenie hemoglobiny
HCT – oznaczający hematokryt, czyli stosunek objętości krwinek (części stałej krwi) do osocza (części płynnej krwi)
RET – oznaczający liczbę retykulocytów.
Analiza ilościowa poszczególnych elementów układu krwionośnego dokonywana może być w sposób zautomatyzowany, przy pomocy automatu, albo ręcznie pod mikroskopem (jest to tak zwany rozmaz).
Obowiązujące dla poszczególnych składników krwi i wskaźników branych pod uwagę w trakcie analizy wyników badania znaleźć można między innymi w Internecie, należy jednak pamiętać, że nie powinno się ich analizować w oderwaniu od pozostałych elementów diagnostyki. Właśnie dlatego analiza powinna być dokonana przez doświadczonego lekarza, znającego konkretny przypadek.

 

This entry was posted in .

You may also like...

Comments are closed.